Rapport-Toer

Reëls en regulasies vir die toer.

Die toer is onderhewig aan die regulasies van die Wêreldfietsryunie (UCI) sowel as die volgende:

 1. Die toer word georganiseer met FietsrySA se toestemming.
 2. Die oortreding van enige reëls kan strafmaatreëls, boetes en/of diskwalifikasie meebring.
 3. Die wedrenskeidsregters kan ryers onttrek wat ’n gevaar inhou vir die ander deelnemers.
 4. Die voorlopers in alle klassifikasiegroepe sal elkeen ’n voorlopertrui ontvang wat hulle moet dra.
 5. Die finale 3 kilometer-reël is nie van toepassing op skof 3,4 en 5 nie.
 6. Enige oorkruising van die middellyn kan onderhewig gestel word aan strafmaatreëls of dit nou gedoen word as ’n veiligheidsmaatreël, onverskilligheid of om ’n onregverdige voordeel te kry. Die strafmaatreël kan ekstra tyd of diskwalifikasie meebring.
 7. Enige ryer wat aan enige motor hang of agter hulle ry sal dadelik vir die res van die toer geskors word.
 8. Enige optrede wat ander ryers of toeskouers in gevaar stel kan lei tot strafmaatreëls of skorsing.
 9. Enige gevloek of onvanpaste gedrag kan lei tot strafmaatreëls of skorsing.
 10. Net geregistreerde spanbestuurders mag ryers ondersteun. Enige oortredings sal lei tot strafmaatreëls teen die ryer wat ondersteun word. Drie oortredings sal lei tot skorsing.
 11. Geen radiokommunikasie sal tussen die ryers en spanbestuurders toegelaat word nie, behalwe op die laaste dag met die tydtoets.
 12. Ryers moet tydens alle skofte hul nommers dra. Alle deelnemers sal met registrasie twee materiaalnommers ontvang. Die nommers moet op albei agtersakke van hul fietsryhempde gedra word sodat die beamptes dit duidelik kan sien.
 13. Die wedrenskeidsregters sal bepaal waar raamnommers op die fietse aangebring moet word.
 14. Daaglikse registrasie is verpligtend vir alle gelisensieerde ryers.
 15. Afsnytye sal daagliks ingestel word soos vasgestel deur die hoofwedrenskeidsregter ingevolge UCI-regulasies. Die hoofwedrenskeidsregter en veiligheidsbeampte kan die uitstel van afsnytye onder sekere omstandighede oorweeg. Dit word aan hul uitsluitlike diskresie oorgelaat.
 16. Behalwe met die finale prysoorhandiging op Seinheuwel, sal die daaglikse oorhandiging van die truie voor die afskoptyd van elke kategorie plaasvind. Die top 3 ryers in elke skof en die truidraers moet by die oorhandigingseremonie wees.
 17. Ratverhoudings van juniors ryers sal nagegaan word.
 18. Tydtoetsfietse en tydtoetstoerusting sal toegelaat word vir skof 5.
 19. Tydens die tydtoets sal ondersteuningsvoertuie toegelaat word as dit met die wedrenskeidsregters gereël is. Slegs bestuurders met ’n geldige lisensie sal oorweeg word en moet ’n plakker by die skeidsregter kry.
 20. Ondersteuningsvoertuie sal slegs in die toerkaravaan in alle CSA- gelisensieërde resieskategorieë toegelaat word as hulle betyds registreer. Net bestuurders met ’n geldige lisensie sal vir registrasie oorweeg word. Die spanbestuurders se besonderhede moet saam met die toerinskrywing ingedien word vir oorweging. Voertuigplakkers moet by die wedrenskeidsregter afgehaal word. Alle deelnemers in alle CSA- gelisensieërde kategorieë moet na die ondersteuningsvoertuig terugkeer om bottels te kry. Ondersteuningsmotors sal nie deur die groepe mag beweeg om dienste aan hul ryers te lewer nie. Geen kos sal toegelaat word in die eerste 50km en die laaste 20km, op bergpasse of op afdraandes nie. Ondersteuningsvoertuie moet in die konvooi bly en aan instruksies gehoor gee vanaf wedrenskeidsregters.
 21. Neutrale diensvoertuie sal aan al die bondels toegewys word. Die voertuie is slegs daar vir wielvervanging en nie vir voedsel – of bottelvoorsiening nie. Die neutrale voertuie is onder beheer van die wedrenkeidsregter van ’n groep en as ’n reël is dié voertuie altyd saam met die voorlopers in ’n bondel.
 22. Vullis en waterbottels mag nie langs die pad weggegooi word nie. Deelnemers wat hulle hieraan skuldig maak kan onderwerp word aan boetes, tydstrawwe en/of diskwalifikasie.
 23. Urinering in die publiek of naby die begin/eindpunte sal nie geduld word nie. Enigeen wat hulle hieraan skuldig maak kan ’n boete opgelê word, met tyd gestraf of gediskwalifiseer word. Plaaslike owerhede kan ook kriminele klagte teen sulke oortreders lê. Ryers sal slegs toegelaat word om “natuurlike pouses” te neem in afgeleë gebiede waar daar nie toeskouers is nie.
 24. As ’n deelnemer aan die toer onttrek of ’n skof nie binne die vasgestelde tyd voltooi nie, sal hy of sy hul nommer aan die wedrenskeidsregter of besemvoertuig moet oorhandig. Die persoon sal nie aan die res van die toer kan deelneem nie.
 25. Alle roetes is geldig vir alle ryers.

Die organiseerders sal mediese ondersteuning en verkeers beamptes verskaf. Ryers moet besef dit is oop roetes en dat daar moontlike verkeersgevare kan wees. Alle ryers moet tydens alle skofte bewus wees van die verkeer en alle verkeersreëls gehoorsaam.

Sou ’n ongeluk gebeur, sal die toerdirekteur, die hoofwedrenskeidsregter of hoofskeidsregter die reg hê om op te tree.

css.php